Egen och oberoende svensk förmåga att bekämpa ballistiska missiler

Interpellation 2017/18:468 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Att framgångsrikt bekämpa ballistiska missiler är förenat med stor komplexitet. Luftförsvarsutredningen 2040 (SOU 2014:88) bedömde att Sverige på egen hand saknade förutsättningar att bygga upp ett effektivt försvar för detta.

Jag vill fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att Sverige, genom anskaffning av nytt medelräckviddigt luftvärn, ska uppnå en egen och oberoende förmåga till bekämpning av ballistiska missiler?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2018-04-03 Överlämnad: 2018-04-04 Anmäld: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-17 Sista svarsdatum: 2018-04-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)