Efterbehandling av Oskarhamns hamnbassäng

Interpellation 2008/09:261 av Liljevall, Désirée (s)

av Liljevall, Désirée (s)

den 20 januari

Interpellation

2008/09:261 Efterbehandling av Oskarhamns hamnbassäng

av Désirée Liljevall (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Hamnbassängen i Oskarshamn är det mest prioriterade efterbehandlingsprojektet i Kalmar län för närvarande. En sanering bör komma i gång så fort som möjligt för att förhindra en fortsatt spridning av tungmetaller ut i Östersjön.

Hamnen i Oskarshamn är den största hamnen längs Smålandskusten vad gäller storlek, djupgående och tonnage. Det är en viktig strategisk hamn både regionalt och nationellt då den har stor betydelse för bland annat Gotlandstrafiken och för ett slutgiltigt förvarssystem av använt kärnbränsle.

Det är nu mer än tre år sedan länsstyrelsen lämnade in en bidragsansökan till Naturvårdsverket. Dialog har skett kontinuerligt för att lösa de frågor som har funnits. Trots detta har Naturvårdsverket än så länge inte lämnat något svar på länsstyrelsens ansökan. Ärendet brådskar eftersom spridningen av tungmetaller pågår dagligen ut i Östersjön.

Vilka möjligheter ser miljöministern för att efterbehandlingsprojektet av Oskarshamns hamnbassäng påbörjas under 2009, och avser miljöministern att ta några initiativ i det syftet?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2009-01-20 Anmäld: 2009-01-20 Återtagen: 2009-01-21