Effekterna av att stoppa Förbifart Stockholm

Interpellation 2014/15:103 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Regeringen har nu gett Trafikverket order om att tillfälligt stoppa infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm fram till den 1 maj 2015. Förbifart Stockholm är tänkt att binda ihop norra och södra Stockholm och är en viktig pusselbit för ett växande Stockholm.

Enligt ursprungsavtalet skulle 80 procent av finansieringen av Förbifart Stockholm komma från trängselskatt. Dock vill Miljöpartiet helt stoppa Förbifarten. Samtidigt har statsminister Stefan Löfven före valet sagt att ett stopp av Förbifarten inte var förhandlingsbart. Oenigheten mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu resulterat i ett tillfälligt stopp av Förbifarten. En frysning av projektet innebär tickande kostnader som skattebetalarna får finansiera. Vissa uppgifter säger att det rör sig om så mycket som 4 miljoner kronor per dag, och den uppskattade merkostnaden är runt 250 miljoner kronor. 

Regeringens beslut att frysa Förbifart Stockholm får dessvärre inte bara effekter för skattebetalarna; det innebär även konsekvenser för kontrakterade bolag, som nu måste avbryta det påbörjade arbetet.

Med anledning av detta vill jag härmed fråga statsrådet:

Är Förbifarten ett viktigt projekt för statsrådet och regeringen?

Hur ska, enligt statsrådets bedömning, fördyrningen finansieras, och får andra infrastrukturprojekt stryka på foten?

Kommer statsrådet och regeringen att använda förhandling, fördyrning eller förhalning på fler angelägna infrastrukturprojekt utöver Bromma flygplats och Förbifarten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-10-31 Överlämnad: 2014-11-04 Anmäld: 2014-11-05 Sista svarsdatum: 2014-11-19 Svarsdatum: 2014-11-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)