Effekter av regeringens skattesänkningar

Interpellation 2009/10:16 av Pärssinen, Raimo (s)

av Pärssinen, Raimo (s)

den 23 september

Interpellation

2009/10:16 Effekter av regeringens skattesänkningar

av Raimo Pärssinen (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Statsministern sade i regeringsförklaringen att regeringen inte vill se växande klyftor mellan dem som har jobb och dem som står utanför arbetsmarknaden.

Om vi granskar den förda skattepolitiken och jämför med regeringsförklaringen så framstår statsministerns uttalande som fullständigt vilseledande.

Regeringen har sammantaget hittills sänkt skatterna med 85 miljarder kronor och kommer att fortsätta med sänkningarna under nästa år med ytterligare 10 miljarder kronor. Riksdagens utredningstjänst har räknat ut att hela 80 procent av skattesänkningarna har gått till den rikare hälften av Sveriges inkomsttagare! Delar vi in landets inkomsttagare i fyra lika stora grupper, där grupp ett har de lägsta inkomsterna och grupp fyra de högsta, så har nästan hälften av alla skattemiljarder gått till den rikaste fjärdedelen.

Med regeringens höjda straffavgifter på medlemskap i arbetslöshetskassorna, vilket leder till att arbetslösa – av ekonomiska skäl samt hårdare beskattning – måste lämna försäkringen, så ökar de ekonomiska skillnaderna mellan människor i Sverige.

Finansministern har försökt förklara att sämre villkor för arbetslösa ger fler jobb. Verkligheten talar emot finansministern genom den snabbt ökande arbetslösheten.

Vidare så redovisar regeringen att den så kallade Gini-koefficienten som avläser inkomstskillnaderna i landet ökar stadigt fram till 2011.

Allt pekar på att regeringens politik och då kanske speciellt skattepolitiken klyver Sverige i allt större skillnader mellan fattig och rik.

Min fråga till finansministern är vad han avser att göra för att bryta en utveckling av växande ekonomiska klyftor i landet.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-09-23 Anmäld: 2009-09-24 Svar fördröjt anmält: 2009-10-12 Besvarad: 2009-10-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)