Effekter av avskaffad förmögenhetsskatt

Interpellation 2009/10:14 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 23 september

Interpellation

2009/10:14 Effekter av avskaffad förmögenhetsskatt

av Peter Hultqvist (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sedan den 1 januari 2007 är förmögenhetsskatten i Sverige avskaffad. Skatten var 1,5 procent på förmögenheter som översteg 1,5 miljoner kronor för ensamstående och 3 miljoner för gifta. Förmögenhetsskatten inbringade ca 5 miljarder kronor till staten. Ca 45 procent av förmögenhetsskatten betalades av personer bosatta i Stockholms län. Hela 60 procent av förmögenhetsskatten betalades av den tiondel av befolkningen som då hade de högsta inkomsterna.

Nu kan resultatet av den avskaffade skatten på förmögenheter avläsas. Mycket välbeställda personer har fått stora skattesänkningar. I den offentliga redovisningen så noteras belopp på ända upp till 46 miljoner kronor för en enskild person. Regeringens politik har bidragit till att kraftigt gynna redan mycket välbeställda personer. Självfallet upplevs det som utmanande i en tid med ökande arbetslöshet, allt fler som tvingas leva på socialbidrag och ökade klyftor.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att minska den ökande ekonomiska klyfta som uppstått genom förmögenhetsskattens avskaffande?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-09-23 Anmäld: 2009-09-24 Sista svarsdatum: 2009-10-07 Svar fördröjt anmält: 2009-10-12 Besvarad: 2009-11-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)