E20

Interpellation 2013/14:293 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 19 februari

Interpellation

2013/14:293 E20

av Monica Green (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

E20 är en av Sveriges farligaste vägar men det är inte bara säkerhet som måste säkerställas i samband med E20:s utbyggnad. Framkomligheten är också nödvändig för näringslivet och för persontrafiken. E20 förbinder inte bara storstäderna Göteborg och Stockholm, även mycket av godset från Bergslagen som ska till Göteborgs hamn går på E20.

Därför är framkomligheten av stor betydelse för den nationella och internationella industrin och för jobben i Sverige.

Av det skälet är kommunerna i Skaraborg och Västra Götalandsregionen beredda att medfinansiera breddningen av den aktuella vägen.

Trafikverket har tagit fram en studie om hur säkerheten på E20 mellan Vårgårda och Mariestad ska säkerställas.

Kommunerna och Västra Götalandsregionen är villiga att stå för en medfinansiering för att säkerställa mötesfri väg. 

Målet är att göra E20 till mötesfri fyrfältsväg hela vägen från Göteborg till Stockholm.

Vad avser ministern att göra för att klara både trafiksäkerheten och framkomligheten på E20?

Vad avser ministern att göra för att ta till vara erbjudandet från kommunerna i Skaraborg och Västra Götalandsregionen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-19 Anmäld: 2014-02-19 Besvarad: 2014-02-25
Debatt (7 anföranden)