Dopningskontroller utanför idrotten

Interpellation 2007/08:662 av Lilja, Lars (s)

av Lilja, Lars (s)

den 9 maj

Interpellation

2007/08:662 Dopningskontroller utanför idrotten

av Lars Lilja (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Dopning är något som ofta förknippas med idrott, men mycket tyder på att det är ett större problem utanför den etablerade idrotten. Dopning och då främst anabola androgena steroider (AAS) används i styrketräningsmiljöer, till exempel på gym. Vi vet också att AAS används inom kriminella kretsar för att man vill bli starkare och aggressivare vilket anses som en fördel om man ska begå våldsbrott eller brott där det finns risk för att våld ska uppstå, till exempel vid grova rån.

När det gäller bruk av AAS på gym finns ett stort intresse från gymbranschen att hålla sina anläggningar fria från dopning. En viktig del i ett sådant arbete är att kunna dopningstesta kunderna. Tillhör kunden en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet är den personen skyldig att lämna ett prov. Tillhör kunden inte en sådan idrottsförening finns i dagsläget förmodligen ingen möjlighet till dopningstest. Många önskar att det funnes möjlighet att avtala med kunderna om att de ska var beredda att vid anmodan underkasta sig ett dopningsprov. I detta fall är dock rättsläget oklart. Alla som konkret arbetar mot dopning i samhället önskar att rättsläget i denna för antidopningsarbetet viktiga fråga klargörs.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att rättsläget i denna fråga klargörs?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-05-09 Anmäld: 2008-05-09 Svar fördröjt anmält: 2008-05-16 Besvarad: 2008-06-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)