dold diskriminering

Interpellation 2003/04:16 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 1 oktober

Interpellation 2003/04:16

av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Mona Sahlin om dold diskriminering

Enligt en rundringning som Sveriges Radio Blekinge gjort är det flera av de kommunala bostadsbolagen i Blekinge som hjälper den bostadssökande som vill bo i ett område utan invandrare.

Radions reporter sade sig vara bostadssökande och frågade bostadsbolagen efter ett område "där det inte finns en massa invandrare", som han uttryckte det. Endast ett av de kommunala bostadsbolagen var avvisande. I ett av bolagen hade personalen kryssat för områden med lite invandrare och en förmedlare räknade på telefon upp vilka områden som bäst svarade mot önskemålen.

Bostadsmarknaden är bara ett av alla de områden där diskrimineringen är utbredd. Hur utbredd denna diskriminering är vet vi inte. Att bevisa den är mycket svårt. Det är dags att göra något åt detta.

Invandrarpolitiska maktutredningen har förslagit att man ska tillåta practice testing (praktikprövning) när man studerar förekomsten av diskriminering.

Praktikprövning går ut på att en person eller organisation, utan sin vetskap ställs inför ett prov där det blir möjligt att bevisa om de diskriminerar. Hur långtgående dessa metoder ska tillåtas vara kan diskuteras, men att de skulle kunna utgöra viktiga verktyg för att få bättre kunskap om diskrimineringens omfattning står utom allt tvivel.

Metoden skulle kunna användas dels för att stärka bevisningen i de fall där misstanke finns om lagbrott, dels för att göra stickprovskontroller i vissa samhällssektorer där man misstänker att diskriminering förekommer. Forskare skulle dessutom kunna forska om hur utbredd diskrimineringen är i landet.

I den senaste landrapporten från ECRI, Europarådets kommission mot etnisk diskriminering, rekommenderas dessutom Sverige att använda sig av de möjligheter praktikprövning ger för att bevisa diskrimineringens omfattning och utbredning.

Hur avser ministern att agera för att fler metoder, såsom practice testing (praktikprövning), blir möjliga att användas i Sverige för att bevisa, utreda och forska kring förekomsten av diskriminering?

Avser ministern att verka för att följa ECRI:s rekommendationer?

Avser ministern att verka för andra metoder som kan användas för att bevisa, utreda och forska kring diskrimineringens verkliga utbredning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2003-10-01 Anmäld: 2003-10-02 Besvarad: 2003-10-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.