Dödsfall på jobbet

Interpellation 2019/20:99 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Under januari omkom nio personer i arbetsplatsolyckor. Det är den högsta siffran mätt i januari på tio år, enligt Arbetsmiljöverket. Och trots regeringens nollvision om dödsolyckor på arbetsplatser dog 58 personer på jobbet i fjol. 

Senast fick vi höra hur en 24-årig borrningsarbetare omkom på arbetsplatsen i Gällivare, och en lastbilsförare från ett utländskt företag omkom i Kalix.

Utvecklingen går rakt emot regeringens nollvision för att minska antalet dödsolyckor på arbetet.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vad avser ministern att göra för att förhindra utvecklingen med det ökande antalet dödsfall på arbetsplatserna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-30 Överlämnad: 2019-10-31 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-12 Sista svarsdatum: 2019-11-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)