Dödsfall på jobbet

Interpellation 2018/19:79 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Under januari omkom nio personer i arbetsplatsolyckor. Det är den högsta siffran mätt i januari på tio år, enligt Arbetsmiljöverket. Trots regeringens nollvision om dödsolyckor på arbetsplatser dog 58 personer på jobbet i fjol. Senast fick vi höra hur en 24-årig borrningsarbetare omkom på arbetsplatsen i Gällivare och en lastbilsförare från ett utländskt företag omkom i Kalix.

Denna utveckling går rakt emot regeringens nollvision för att minska antalet dödsolyckor på arbetet.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vad avser ministern att göra för att förhindra utvecklingen med ökat antalet dödsfall på arbetsplatserna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2019-02-14 Överlämnad: 2019-02-15 Besvarad: 2019-02-26 Anmäld: 2019-02-26 Sista svarsdatum: 2019-03-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)