Dödsfall i sjukvården

Interpellation 2016/17:619 av Jeff Ahl (SD)

av Jeff Ahl (SD)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Av 55 genomgångna lex Maria-anmälda dödsfall beror så mycket som vart fjärde dödsfall i vården på plats- eller personalbrist. Anställda inom vården har vid flertalet tillfällen själva vittnat om samma problem och om att det blir värre.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att åtgärda den utveckling som vi ser i svensk sjukvård?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-09-01 Överlämnad: 2017-09-05 Anmäld: 2017-09-07 Sista svarsdatum: 2017-09-19 Svarsdatum: 2017-09-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)