Diskussion om EU:s framtid

Interpellation 2005/06:41 av Holm, Ulf (mp)

av Holm, Ulf (mp)

den 13 oktober

Interpellation 2005/06:41 av Ulf Holm (mp) till vice statsminister Bosse Ringholm (s)

Diskussion om EU:s framtid

Vid EU-toppmötet den 16@17 juni 2005 beslutades att det skulle ske en paus i processen med att ratificera EU-konstitutionen. Anledningen till detta var att folkomröstningarna i både Frankrike och Holland resulterat i ett nej till EU-konstitutionen. Jag är glad över att såväl de franska och holländska folken sagt nej till det dåliga förslag till EU-konstitution som föreligger.

Enligt EU:s regelverk krävs formellt att alla EU:s 25 medlemsstater ska godkänna konstitutionen för att den ska kunna börja gälla. Resultatet av den pågående ratificeringsprocessen borde därför rimligen vara att EU-konstitutionen nu ska kastats i papperskorgen.

Eftersom det ligger mycket prestige i antagandet av EU-konstitutionen står det klart att det inte är lätt att helt enkelt skrota förslaget. I slutsatserna från toppmötet framfördes i stället att perioden fram till ett nytt toppmöte våren 2006 skulle utnyttjas till en bred debatt om EU. Antagligen sker detta för att EU-ledarna själva behöver tid för att komma på ett sätt att komma runt de franska och holländska folkens nej till EU-konstitutionen. Men det kan också ske för att man ärligt och uppriktigt vill veta från medborgarna vad som är dåligt i EU-konstitutionen och vilka punkter som behöver ändras för att uppnå att EU ska komma närmare dess medborgare.

Efter toppmötet har det varit mycket tyst i Sverige och från regeringens sida vad gäller förslaget till EU-konstitution. Detta trots att det nu finns ett gyllene tillfälle till en fördjupad diskussion om vad vi vill med EU-medlemskapet och om hur EU ska utvecklas framöver.

Statsrådsberedningen presenterade den 4 oktober regeringens EU-arbetsprogram för hösten 2005. I denna nämns att under reflektionstiden kommer regeringen att söka bidra till en fördjupad diskussion om EU:s sakfrågor.  Något mer nämns dock inte om detta, vilket jag tycker är mycket märkligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga vice statsminister Bosse Ringholm, i egenskap av samordningsminister för EU-frågorna i regeringen:

Vilka initiativ har ministern tagit, eller kommer att ta, för att initiera och stimulera en bred fördjupad diskussion om EU:s framtid nu när EU-konstitutionen har fallit?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2005-10-13 Anmäld: 2005-10-14 Besvarad: 2005-10-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.