Diskriminering på innekrogar

Interpellation 2005/06:448 av Johansson, Jan Emanuel (s)

av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 22 maj

Interpellation 2005/06:448 av Jan Emanuel Johansson (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Diskriminering på innekrogar

Diskrimineringen på storstädernas innekrogar är betydligt värre än vad som tidigare framkommit. Dörrvakterna gör inte sitt arbete som innebär att de ska skapa ordning och trygghet på krogarna. I stället pågår en systematisk diskriminering på innekrogar. Efter krögarnas instruering stoppar dörrvakterna alla gäster som betraktas som fula, ofta överviktiga eller fel klädda, liksom de som ser fattiga ut eller stämplas som bönder. Däremot släpps kriminella invandrargäng in eftersom dörrvakterna är rädda för repressalier om de skulle neka de kriminella inträde. Övriga invandrare nekas i princip alltid inträde.

Dörrvakterna har dessutom satt i system att själva anmäla gäster som ifrågasätter deras beslut. Detta för att förekomma trovärdiga anmälningar mot krogen för diskriminering. Ofta vittnar vakterna dessutom falskt för att rädda sina egna skinn. Lojalitetskraven mellan vakterna är hårda och de binds samman av falska vittnesmål.

För att förhindra denna allvarliga typ av diskriminering föreslår jag ett åtgärdspaket som bland annat Stockholmspolisen varmt välkomnar.

1.   Polisen ska ta över vaktansvaret på krogarna. Alla dörrvakter ska utbildas av polisen och rekryteringen av dörrvakter ska ske genom polisen. Ingen krogägare ska kunna välja vilken vakt som ska jobba på just deras krog. Om polisen är huvudman för ordningsvakterna kan inte krögarna välja de vakter som är bäst på att avvisa kroggäster. Vakterna blir heller inte lika känsliga för krögarnas tryck att stänga ute dem som inte är rätt. Deras chef är polisen. Genom att låta dörrvakterna cirkulera minskar också risken för återkommande hot. På detta sätt kan diskrimineringen men också hoten minska. Givetvis ska krögarna bara betala dörrvakternas lönekostnad.

2.   Förbjud regnbågssystemet. I stället för att ha ett vanligt kösystem byggs en hage av rep utanför entrén i form av en rektangel. Gästerna tvingas att stå i en klunga och trängas utanför repen. Eftersom regnbågssystemet underlättar selektion av gäster och därmed diskriminering bör denna form av kösystem förbjudas. Dess främsta syfte är att förenkla diskrimineringen. Ett vanligt kösystem tvingar dörrvakterna att bemöta varje gäst.

3.   Obligatorisk avisering. Det ska vara obligatoriskt att skylta med vad för typ av evenemang som krogen har för kvällen. Om det är medlemskväll, särskilt inbjudna eller om det är fullt måste krogen tydligt skylta med det.

Vad avser justitieminister Thomas Bodström att ta för initiativ till att dessa förslag kan bli verklighet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2006-05-22 Anmäld: 2006-05-24 Besvarad: 2006-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (1 anföranden)