Diskriminering av hbt-personer i vården

Interpellation 2011/12:38 av Berg, Marianne (V)

av Berg, Marianne (V)

den 11 oktober

Interpellation

2011/12:38 Diskriminering av hbt-personer i vården

av Marianne Berg (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

I Dagens Nyheter kan vi i dag läsa om en kvinna som nekats att ta ett enkelt blodprov på en vårdcentral i Stockholm (DN den 11 oktober 2011, s. 6). Den uttalade orsaken till att kvinnan nekades vård var att hon är homosexuell. Kvinnan fick även reda på att om hon hade varit heterosexuell skulle hon ha varit välkommen till vårdcentralen. Kvinnan har anmält händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som drivit fallet. Domen vid Stockholms tingsrätt är planerad till torsdagen den 13 oktober.

Tyvärr är detta inte det första fallet av diskriminering av homosexuella, bisexuella eller transsexuella personer inom hälso- och sjukvården i dagens Sverige.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till socialminister Göran Hägglund:

Vilka insatser gör socialministern i dag för att säkerställa rätten till likabehandling utan åtskillnad på grund av sexuell läggning eller könsidentitet inom hälso- och sjukvården?

Vilka ytterligare åtgärder avser socialministern att vidta för att säkerställa rätten till likabehandling inom hälso- och sjukvården oavsett sexuell läggning eller könsidentitet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2011-10-11 Anmäld: 2011-10-12 Besvarad: 2011-10-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)