Direktiv för styrelser samt representation i statliga bolag

Interpellation 2006/07:491 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 25 april

Interpellation

2006/07:491 Direktiv för styrelser samt representation i statliga bolag

av Eva-Lena Jansson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I en interpellationsdebatt om vd-bonusar förklarade näringsminister Maud Olofsson hur hon avsåg att styra statliga bolag enligt följande:

Jag kommer att ge mycket tydliga ägardirektiv. Jag kommer att ge ett mycket tydligt ansvar till styrelserna i fråga om hur man ska sköta det här fögderiet. Men jag kommer inte att vara med och peta när jag väl har lämnat ifrån mig dessa ägardirektiv och när jag väl har tillsatt styrelserna. Om jag är missnöjd med styrelsen kommer jag att byta ut den. Om jag vill ha andra ägardirektiv kommer jag att skriva dem. Så kommer jag att hantera mitt ägande. Det andra jag vill säga är att jag inte har tagit ställning till bonusar över huvud taget.

Vid Vin & Sprits, SBAB:s och Vasakronans stämmor har eller kommer ägaren att minska styrelserna och samtidigt fördubblar man arvodena för styrelse och ordförande.

Vid Telia Soneras bolagsstämma fanns det ett förslag från Telia Soneras aktieägarförening att stämman skulle besluta att valberedningen i sitt arbete särskilt ska beakta kravet på ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Och trots att statens och därmed regeringens representant som majoritetsägare hade möjlighet att ge valberedningen detta viktiga uppdrag avslog man i stället förslaget.

Nu när flera statliga bolagsstämmor har avhandlats börjar man skönja ett mönster i hur Maud Olofsson och den borgerliga regeringen vill styra de statliga bolagen:

-      Genom fördubblade eller höjda arvoden för styrelseledamöter och ordförande;

-      Folkvalda i Sveriges riksdag uppfattas som en belastning och bör därför inte ingå i statliga bolagsstyrelser;

-      Jämställda styrelser är inget prioriterat mål.

Min fråga till näringsminister Maud Olofsson är följande:

Avser näringsministern att vidta åtgärder för att uppnå en mera jämställd representation i de statliga bolagen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-04-25 Anmäld: 2007-04-25 Svar fördröjt anmält: 2007-05-08 Besvarad: 2007-06-05
Debatt (9 anföranden)