dextropropoxifen

Interpellation 1999/2000:355 av Oscarsson, Yvonne (v)

av Oscarsson, Yvonne (v)

den 12 april

Interpellation 1999/2000:355

av Yvonne Oscarsson (v) till socialminister Lars Engqvist om dextropropoxifen

Varje år dör 200 svenskar av mediciner innehållande dextropropoxifen (DXP). Den substansen finns i sju olika läkemedel som skrivs ut mot värk. Dessa läkemedel är Dexofen, Doloxene, Dolotard, Distalgesic, Dexodon, Doloron och Paraflex comp.

Det är inte enbart i samband med alkoholförtäring som denna substans är livsfarlig. Patienten som tagit något av preparaten kan drabbas av en akut andningsförlamning utan att för den skull druckit alkohol innan medicineringen.

Varje år skrivs det ut närmare en miljon recept på läkemedel som innehåller DXP och som ibland resulterar i dödsfall. I hälften av dödsfallen är det fråga om självmord och i andra hälften handlar det om olycksfall. Detta enligt forskarna Birgitta och Ulf Jonasson vid Rättsmedicinska institutionen i Uppsala.

Farorna med DXP-läkemedlen är alltså väl kända men några officiella rekommendationer och varningar har inte utgått från svenska myndigheter.

Mina frågor till ansvarigt statsråd är därför:

  1. Avser regeringen att i kontakter med Socialstyrelsen ta upp frågan om vilka åtgärder som ska vidtas för att sprida kunskap om farorna med läkemedel som innehåller DXP?
  2. Avser regeringen att i kontakter med Läkemedelsverket verka för att läkemedel som innehåller DXP ska beläggas med strängare restriktioner?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2000-04-14 Anmäld: 2000-05-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.