Det statliga riskkapitalet och Inlandsinnovation

Interpellation 2015/16:64 av Helena Lindahl (C)

av Helena Lindahl (C)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Före sommarsemestrarna presenterade regeringen via näringsminister Mikael Damberg utredningen En fondstruktur för innovation och tillväxt. Syftet med utredningen var att se över och effektivisera det statliga riskkapitalet. Förslaget, som varit ute på remiss, är att inrätta en nationell fond, Fondinvest AB, som i sin tur ska investera i olika branscher och företag i tidiga skeden.

Det i sig är bra och nödvändigt, men problemet är bara att det i så fall ska ske på bekostnad av Inlandsinnovation som föreslås upphöra och där pengarna flyttas till just den nationella fonden. Det innebär att nästan 2 miljarder kronor kan försvinna från norra Sverige, Värmland och Dalarna. De mest sårbara delarna av landet, där företagen har det tufft nog med att hitta riskkapital eller få lån från banken, kommer att få lämna över drygt ett par miljarder till städerna i söder.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Tillgång till riskkapital i hela landet är en absolut nyckel för att stimulera till tillväxt, innovation och nya jobb. På vilket sätt ser ministern att det nya förslaget kommer att tillgodose riskkapital i just hela landet?

Stöder ministern utredningens förslag att Inlandsinnovation ska upphöra? Om så är fallet – varför?

De nya fonderna föreslås av utredningen att endast vara branschinriktade. Hur ser ministern på detta faktum och möjligheten att införa geografiska kriterier?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-10-13 Överlämnad: 2015-10-14 Anmäld: 2015-10-15 Svarsdatum: 2015-10-22 Sista svarsdatum: 2015-11-04
Debatt (9 anföranden)