Det ökade antalet barn- och ungdomsrån

Interpellation 2019/20:175 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Personrånen mot barn och ungdomar har ökat kraftigt den senaste tiden. Enligt uppgifter från Brottsförebyggande rådet rånades 1 798 unga människor till och med september i år. Dessa siffror speglar bara de anmälda brotten. Mörkertalet när det gäller rånoffer som inte vågar anmäla är sannolikt mycket stort. En människa som blir utsatt för rån berövas inte bara materiella tillhörigheter utan också känslan av trygghet. Majoriteten av dessa rån utförs av andra ungdomar, oftast med invandrarbakgrund. Rånen följs åt av synnerligen förnedrande inslag som exempelvis tvång att kyssa rånarnas fötter eller att skaka hand med dem.

Våldsbrott är alltid avskyvärda och drabbar årligen många oskyldiga. Men när de riktas mot barn och ungdomar får de en ytterligare allvarlig dimension, då dessa brottsoffer tidigt i livet förlorar sin känsla av trygghet och tillit till samhället de lever i. Konsekvenserna får de leva med under åtskilliga år, i värsta fall hela livet. 

Därför vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att rån riktade mot barn och ungdomar ska upphöra? 
  2. Avser ministern att ta några initiativ till straffskärpningar för unga lagöverträdare som rånar och förnedrar? 
  3. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att ungdomar ska våga anmäla brott?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-27 Överlämnad: 2019-11-28 Anmäld: 2019-11-29 Sista svarsdatum: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-19
Debatt (7 anföranden)