Den vikande arbetsmarknaden

Interpellation 2007/08:677 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 12 maj

Interpellation

2007/08:677 Den vikande arbetsmarknaden

av Monica Green (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Sverige har haft fantastiska förutsättningar de senaste åren. Under 2006 och 2007 fick Sverige 200 000 fler jobb, arbetslösheten minskade och ekonomin växte.

Nu har konjunkturen vänt. Hushållen och företagen är betydligt mindre optimistiska om framtiden. Jobbtillväxten har tvärnitat. Konjunkturinstitutet bedömer att sysselsättningstillväxten är utraderad i näringslivet nästa år. Riksbanken bedömer att sysselsättningen till och med minskar nästa år. Regeringen förutspår i sin vårproposition ökad arbetslöshet 2009.

Men samtidigt som arbetslösheten är på väg upp finns det fortsatt många företag inom flera branscher som inte hittar rätt kompetens. Svenskt Näringsliv rapporterar om 90 000 misslyckade rekryteringsförsök under 2007. Trots att många företag och organisationer har velat anställa har de inte lyckats, eftersom regeringen har skurit ned på vuxenutbildning, högskola och bristutbildning.

Trots den starka konjunkturen har socialbidragen ökat i hälften av landets kommuner. Kommunernas ekonomi förväntas bli betydligt sämre nästa år, vilket kan få till följd sämre service och färre anställda. Nu har det visat sig att jobbskatteavdragen inte gav några jobb utan att det i stället var högkonjunkturen som regeringen kunde dra fördel av. Mot bakgrund av detta borde regeringen se över sin jobbpolitik.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

1. Är arbetsmarknadsministern nu beredd att ompröva sina tidigare uttalanden om att det är företagen själva som ska utbilda sina anställda om det är brist i något yrke?

2. Är arbetsmarknadsministern beredd att satsa på bristyrkesutbildningar nu när konjunkturen vänt?

3. Är arbetsmarknadsministern beredd att ompröva sina tidigare uttalanden om arbetsmarknadspolitiska åtgärder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-12 Anmäld: 2008-05-12 Svar fördröjt anmält: 2008-05-20 Besvarad: 2008-06-10
Debatt (15 anföranden)