Den urbana utvecklingspolitiken

Interpellation 2007/08:61 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 19 oktober

Interpellation

2007/08:61 Den urbana utvecklingspolitiken

av Luciano Astudillo (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Trots att ett av regeringens stora nummer var att minska utanförskapet och därmed göra något åt segregationen kan man konstatera att väldigt lite har gjorts. Att fler kommuner omfattas av den urbana utvecklingspolitiken än av storstadssatsningen är något vi socialdemokrater välkomnar. Samtidigt tvingas vi konstatera att få insatser är att vänta under 2008.

Mot denna bakgrund frågar jag:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att utveckla och inte avveckla den urbana utvecklingspolitiken?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-19 Anmäld: 2007-10-19 Besvarad: 2007-10-30
Debatt (8 anföranden)