Den psykiska ohälsan

Interpellation 2016/17:150 av Johan Forssell (M)

av Johan Forssell (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Under senare år har sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa ökat och är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. De vanligaste psykiatriska diagnoserna är olika typer av depressioner och ångestsyndrom; dessa stod för 95 procent av de startade sjukfallen med psykiatrisk diagnos år 2015.

Vi menar att det varken är rimligt eller hållbart att svenskar, som är ett av de friskaste folken i världen, har en så jämförelsevis hög sjukfrånvaro. Därför måste alla delar av sjukförsäkringen bättre stödja återgången till arbete. Samtidigt måste sjukförsäkringen kompletteras med bättre förebyggande insatser och rehabilitering.

Moderaterna har lagt fram ett förslag om att inrätta en särskild rehabiliteringskedja för lättare psykiska diagnoser, vilket innebär att man redan under de första veckorna ska undersöka om den sjukskrivne skulle må bättre av andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen eller hos arbetsgivaren. Huvudsyftet med denna prövning ska vara att undersöka om sjukdomen påverkas av arbetsmiljön eller eventuella problem med kollegor eller chefer. För arbetsgivare med många liknande arbetsplatser (till exempel en kommun eller ett landsting) bör man söka möjligheter till omplacering till en liknande arbetsplats i de fall där man kan misstänka att sjukdomen påverkas av den psykosociala arbetsmiljön.

Min fråga till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att möta utvecklingen med den ökande psykiska ohälsan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-25 Överlämnad: 2016-11-28 Anmäld: 2016-11-29 Svarsdatum: 2016-12-09 Sista svarsdatum: 2016-12-12
Debatt (7 anföranden)