Den palestinska myndighetens stöd till terrorister

Interpellation 2019/20:377 av Ludvig Aspling (SD)

av Ludvig Aspling (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 5 februari 2020 publicerade tidningen Världen idag en artikel om ett möte mellan utrikesminister Ann Linde och vänskapsförbundet Sverige–Israel. Under mötet tog vänskapsförbundet upp frågan om de så kallade terrorlöner som betalas ut till palestinier som har mördat israeler eller till dessa palestiniers familjer. Ann Linde framförde då följande: Om jag förstår det rätt, de här lönerna till familjer, de är på något sätt en form av socialbidrag.

Den palestinska myndighetens martyrfond, eller ”pay for slay” som den ibland kallas, inrättades år 1964 av Fatah, och år 2004 stiftade myndigheten en lag som säger att palestinska fångar som deltagit i ”kampen mot ockupationen”, och deras familjer, har rätt att få ersättning.

Det israeliska forskningsinstitutet Palestinian Media Watch (PMW) har räknat på ersättningsnivåerna, och totalsumman för januari 2018 uppgick till ca 56 miljoner svenska kronor. Totalt sett under ett år pratar vi alltså om över en halv miljard kronor. Ersättningsnivåerna ökar också i förhållande till fängelsestraffens längd, vilket innebär att grövre brottslighet belönas med högre ersättningar.

Ersättningsnivåerna är dessutom relativt generösa: En person som döms för att ha mördat en israel kan exempelvis få upp till 32 000 kronor i månaden netto.

Utöver rena ekonomiska ersättningar redovisar PMW att det även finns andra förmåner, bland annat följande:

  • Personer dömda för att ha attackerat israeliska medborgare har möjlighet att få sina universitetsstudier finansierade av den palestinska myndigheten.
  • Barn till personer som dömts för attacker mot israeliska medborgare behöver inte betala någon skolavgift i grund- och gymnasieskolan.
  • Barn till de fångar som dömts till minst 20 års fängelse för attacker mot israeliska medborgare och som har avtjänat minst fem år i fängelse får en 80-procentig rabatt på avgiften till universiteten.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

  1. Anser ministern att martyrfonden och ersättningarna till fångar riskerar att utgöra ett incitament som ökar palestiniernas benägenhet att utföra terrorhandlingar, och vad kan Sverige göra för att motverka detta?
  2. Anser ministern att jämförelsen med socialbidrag kan skada relationerna med staten Israel, och vad kan Sverige göra för att förbättra dessa relationer?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2020-03-06 Inlämnad: 2020-03-06 Anmäld: 2020-03-10 Återtagen: 2020-03-17 Sista svarsdatum: 2020-03-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.