Den ojämställda arbetsmarknaden

Interpellation 2012/13:264 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 14 februari

Interpellation

2012/13:264 Den ojämställda arbetsmarknaden

av Monica Green (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Räknar man det på en normal arbetsdag mellan 8 och 17 innebär det att kvinnor inte längre jobbar gratis från 15.51 utan från 15.52. Fortsätter löneutvecklingen i samma takt som nu kommer det att ta 68 år, fram till år 2081, innan löneskillnader mellan kvinnor och män är utjämnade.

Kvinnor tjänar fortfarande i genomsnitt 4 400 kronor mindre än män, och löneskillnaderna består även vid arbete i samma sektor. I regeringens budgetproposition från år 2012 framkommer att 35 procent av männen och 44 procent av kvinnorna i åldern 25–64 år har eftergymnasial utbildning. Ändå innehar kvinnor i stor utsträckning positioner som de är överkvalificerade för.

Regeringen har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska löneskillnaden mellan män och kvinnor, tvärtom har regeringen försämrat lagstiftningen som nu endast kräver kartläggning av löneskillnader vart tredje år och på arbetsplatser med fler än 24 anställda, i stället för de bestämmelser som gällde innan år 2009 då lönekartläggningar skulle genomföras varje år och på arbetsplatser med fler än tio anställda.

Dessutom tvingas en stor del kvinnor jobba ofrivillig deltid.

Vad avser statsrådet att göra för att förändra den stora löneskillnaden mellan män och kvinnor?

Vad avser statsrådet att göra för att kvinnor ska ha samma möjlighet till heltid som män har?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-02-14 Anmäld: 2013-02-14 Svar fördröjt anmält: 2013-03-05 Besvarad: 2013-03-12
Debatt (7 anföranden)