Den nordiska modellen

Interpellation 2009/10:422 av Wahlström, Göte (s)

av Wahlström, Göte (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:422 Den nordiska modellen

av Göte Wahlström (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Den svenska modellen, som i hög utsträckning också utgör vad som brukar kallas den nordiska modellen, har sitt ursprung i såväl en samlad välfärdspolitik som en arbetsmarknadspolitik med tydliga ansvarsförhållanden via starka parter på arbetsmarknaden. Detta är parter som träffar ansvarsfulla avtal som skapar stabilitet på arbetsmarknaden och i samhället. Det politiska systemet har svarat upp med välfärdspolitik i form av socialförsäkringar som ger ekonomisk trygghet i form av ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen.

Den nordiska modellen har skapat styrka och stabilitet i tider av oro i övriga världen. De nordiska regeringarna, inklusive den svenska, har uttryckt att den nordiska modellen är ett vinnarkoncept i en globaliserad värld.

I Sverige har denna modell för samhällsbyggande snabbt förändrats. Arbetsmarknadens parter men också individer känner hur den svenska modellen raseras av sittande regering.

Den nordiska och tillika svenska modellen är på väg att fasas ut av den regering som i tal försöker uttrycka modellens förträfflighet.

Vad avser ansvarigt statsråd för Nordenfrågor att göra för att återskapa förtroendet för den nordiska och tillika svenska modellen för att åter kunna se ett globalt vinnarkoncept utveckla bland annat Sverige i framtiden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-01 Sista svarsdatum: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)