Den nationella betydelsen av det rullande kulturarvet

Interpellation 2011/12:256 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 21 februari

Interpellation

2011/12:256 Den nationella betydelsen av det rullande kulturarvet

av Isak From (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

I januari 2012 riskerades Saabs unika fordonsmuseum att skingras för att spridas över världen. Bland annat Motorhistoriska Riksförbundet gläds tillsammans med alla dem som verkat för att samlingen nu kommer att bli kvar i Trollhättan där den hör hemma. Samlingen utgör samlat essensen av svensk industri‑, teknik‑, design‑, arbetslivs‑ och fordonshistoria med globalt erkännande. Men i Östersund, som genom sina värdsunika veteranbussar har unika möjligheter att skapa något ännu bättre, väljer man tyvärr av kostnadsskäl att sälja bort sin rullande fordonshistoria.

Vårt kulturhistoriska arv vårdas i dag runt om i Sverige med stöd av stat, kommun och landsting. Bevarandet av kulturarvet sker emellanåt i regi av dessa men desto vanligare är att föreningar, stiftelser eller enskilda står för dessa insatser. Det kan till exempel gälla byggnader, naturområden, litteratur och konst. Varför det ännu i dag inte är en självklarhet gällande landsvägsfordon fortsätter att förvåna. Att Trollhättans kommun känner stolthet över kulturarvet efter Saab och att även Västra Götalandsregionen långsiktigt engagerar sig är särskilt glädjande.

Man kan fråga var den nationella strategin för att vårda och bevara det rullande kulturarvet är.

Min fråga till kulturministern är:

Vilket initiativ avser kulturministern att ta för att nationellt bevara det värdefulla rullande kulturarvet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-21 Anmäld: 2012-02-21 Besvarad: 2012-03-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)