Den höga ungdomsarbetslösheten i Jämtlands län

Interpellation 2013/14:490 av Marie Nordén (S)

av Marie Nordén (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Regeringen lovade 2006 att minska massarbetslösheten och utanförskapet i landet. I dag, åtta år senare, är arbetslösheten inte lägre utan högre och beräknas att sjunka först på flera års sikt.

Bland unga har arbetslösheten under denna tid varit särskilt hög och har nu nått sådana nivåer att Sverige i dag får bidrag från EU för att bekämpa den. Det är sju län i landet som i likhet med krisländer som Spanien, Portugal och Grekland nu omfattas av EU:s nya ungdomsgaranti. Bland dem finns Jämtlands län, där ungdomsarbetslösheten under de gångna åtta åren har ökat med 25 procent.

EU:s ungdomsgaranti innebär att alla arbetslösa unga inom fyra månader ska få ett högkvalitativt erbjudande om jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildning.

Det stämmer väl överens med Socialdemokraternas politik för att minska ungdomsarbetslösheten i landet. Vi vill införa ungdomsgarantin redan inom 90 dagar och att det införs yrkesintroduktionsjobb, som kombinerar jobb med utbildning. Därutöver måste ungas möjligheter till studier och vidareutbildning öka för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Det behövs bristyrkesutbildning, men också fler högskoleplatser för att höja kompetensen hos unga och ge dem en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att krisstödet från EU används till att pressa ned den höga ungdomsarbetslösheten i Jämtlands län, inte minst bland dem som har svårast att komma in på arbetsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-05-21 Inlämnad: 2014-05-21 Sista svarsdatum: 2014-06-09 Besvarad: 2014-06-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)