Den ekonomiska situationen i sjukvården

Interpellation 2008/09:376 av Svedberg, Per (s)

av Svedberg, Per (s)

den 3 mars

Interpellation

2008/09:376 Den ekonomiska situationen i sjukvården

av Per Svedberg (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Jobbkrisen och den växande arbetslösheten slår nu hårt mot svenska folket. Jobbkrisen berör inte bara dem av oss som förlorar sitt jobb. Krisen berör alla. När jobben blir färre minskar resurserna till vår gemensamma välfärd. Redan ser vi konsekvenserna runt om i Sveriges kommuner och landsting där man nu tvingas skära ned och göra sig av med personal. För att stärka skola, vård och omsorg måste kommunernas ekonomi förstärkas och tillföras resurser från staten. Om detta är ekonomer och företrädare för kommunsektorn eniga.

Enligt en undersökning bland fackligt förtroendevalda på lokal nivå i Kommunal säger två av tre att det pågår personalnedskärningar inom deras arbetsområde. Ofta handlar nedskärningarna om stopp för timanställningar, vikarier som inte får förlängt och andra personalnedskärningar som inte syns i varselstatistiken. Dessa tysta uppsägningar pågår nu runt om i vårt land. Ofta är det unga kvinnor som drabbas hårdast av dessa nedskärningar. På sjukvårdens område väntar stora ekonomiska problem i nästan alla landsting redan 2009.

Vår bedömning är att 5 miljarder kronor extra måste tillföras kommunsektorn redan i år. Inför nästa år måste ännu mer omfattande investeringar till för att stoppa kvalitetsraset i välfärden. Det borde vara självklart för alla regeringar att jobben och välfärden ska prioriteras. Redan har regeringens passivitet resulterat i tusentals förlorade jobb. För att skapa jobb behövs investeringar i småföretagande med sänkta arbetsgivaravgifter och satsningar på gröna investeringar i exempelvis energieffektiviseringar och underhåll av järnväg.

Det behövs förbättrad trygghet för dem med minst marginaler med satsningar på barnfamiljer, pensionärer och studenter. Det krävs investeringar i kompetens med 50 000 fler utbildningsplatser. Det krävs också en ordentlig ekonomisk satsning från staten på landstingens sjukvård, annars riskerar 2009 och 2010 att bli år med stora uppsägningar i landstingen och ett kvalitetsras i vårt sjukvårdssystem.

Min fråga till socialministern lyder:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att landstingen inte ska behöva säga upp personal och sänka sjukvårdens kvalitet med anledning av jobbkrisen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-03 Anmäld: 2009-03-09 Besvarad: 2009-03-17