Den ekonomiska situationen i kommuner och landsting

Interpellation 2009/10:325 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 8 april

Interpellation

2009/10:325 Den ekonomiska situationen i kommuner och landsting

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Under 2009 har det försvunnit 25 000 i kommuner och landsting. Nu ska konjukturstödet på 17 miljarder kronor bort under 2011. Det ersätts av en uppräkning av statsbidragen på 5 miljarder. Denna minskning av statsbidragen på 12 miljarder till kommuner och landsting kommer att få svåra konsekvenser. I praktiken motsvarar det besparingar på 35 000 anställda.

Exempelvis Lärarförbundet uttrycker nu djup besvikelse över det inträffade. Vill man på allvar att alla elever ska få möjlighet att nå skolans kunskapsmål så är det dags att satsa, inte spara och skära, säger förbundets ordförande Eva Lis Siren. Även Anders Knape, m, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, noterar att många kommuner och landsting befinner sig i en svår ekonomisk situation.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av de förväntade nedskärningarna inom kommuner och landsting orsakade av det avskaffade konjunkturstödet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-04-08 Anmäld: 2010-04-08 Besvarad: 2010-04-20
Debatt (9 anföranden)