Deltidsregeln och arbetslinjen

Interpellation 2009/10:146 av Wasberg, Meeri (s)

av Wasberg, Meeri (s)

den 30 november

Interpellation

2009/10:146 Deltidsregeln och arbetslinjen

av Meeri Wasberg (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Under min första vecka i riksdagen fick jag möjlighet att ställa en fråga till arbetsmarknadsministern under frågestunden. Min fråga handlade om den av regeringens införda deltidsregeln som motverkar arbetslinjen och jag undrade vad regeringen gör för att öka incitamenten för att ta ett arbete även om det är på deltid.

Nu har det gått ytterligare en tid och vi har i Aftonbladet kunnat läsa om Anna Jonasson i Eskilstuna som tvingas säga upp sig från sin timanställning, då hennes 75 dagar nu har förbrukats. Annas situation är inte unik.

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur, en jobbkris. Under tiden som en person är arbetslös och söker nytt arbete är det viktigt att upprätthålla och uppgradera sin kompetens. Ett av sätten att hålla sin kompetens i gång är genom att ta så kallade tillfälliga jobb, vilka kan se olika ut. Ibland kan det vara en kortare anställning på heltid, ibland på deltid och ibland kan det handla om timmar här och där. Allt arbete är bättre än arbetslöshet. När det är lågkonjunktur är dessutom arbetsgivarna ofta lite försiktigare när det gäller om de ska anställa eller inte.

En ytterligare komplicerande faktor är på sitt sätt att arbete på heltid fortfarande inte är en rättighet. Möjligheten att ta även tillfälliga jobb ger dessutom värdefulla kontakter som är viktiga för den som söker arbete. Statsrådet menar att det är ett arbetsgivaransvar att erbjuda anställning på heltid, men har inga idéer om hur detta ansvar ska öka.

Effekten är att regeringens regel tvingar Anna att bli arbetslös på heltid, i avvaktan på att hon lyckas få ett heltidsjobb. Hon tvingas helt enkelt att ta arbetslöshetslinjen mot framtiden.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga ministern:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att arbetslösa inte ska tvingas tacka nej till arbete på grund av regelverket?

Vilka initiativ avser ministern att ta för att öka incitamenten för att arbetsgivarna ska erbjuda anställningar på heltid?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-11-30 Anmäld: 2009-12-01 Svar fördröjt anmält: 2009-12-11 Besvarad: 2009-12-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)