Definitionen av magasin

Interpellation 2019/20:200 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Regeringen har lagt fram en lagrådsremiss kring ett nytt förslag om licens för innehav av magasin. Regeringen hävdar att förslaget är nödvändigt för att bekämpa gängkriminaliteten. Utan licens för magasin skulle polisen nämligen tvingas lämna tillbaka beslagtagna magasin till kriminella, enligt minister Mikael Damberg. I hur stor utsträckning detta har skett hittills framgår inte.

Naturligtvis ska olagliga vapen försvinna ur händerna på kriminella. Det är dock två skilda frågor som bör hanteras därefter. När motsvarande förslag gick ut på remiss förra året möttes det då liksom nu av stor kritik, där 134 remissvar avstyrkte det. Kritiken rörde de praktiska problem som skulle uppstå för jägare, sportskyttar och vapensamlare men också juridiska frågor. FN har exempelvis valt att stryka det från sitt vapenprotokoll eftersom det är svårt att få till en juridiskt hållbar definition av magasin.

Självklart ska gängbrottsligheten bort från vårt samhälle, men det görs inte genom att skapa regler för laglydiga jägare och sportskyttar. Detta förslag har mycket lite med vapenhantering hos kriminella att göra. Det är högst osannolikt att man kommer åt kriminaliteten genom att förbjuda en person som har licens för vapen med ändamålet jakt och sportskytte att använda magasinet från jaktvapnet i sportskyttevapnet eller tvärtom. Detta skulle göra det omöjligt att mängdträna eller tävla i vissa tävlingsformer med jaktvapnet.

Svenska jägare och sportskyttar kommer att motverkas om detta förslag skulle gå igenom, vilket är förödande för svensk jakt och svenskt sportskytte. Jakt och sportskytte är djupt förankrade i det svenska samhället och en del av folkrörelserna. För många människor är jakten en livsstil och kan avgöra valet av bostadsort. Det renodlade sportskyttet engagerar många och har en traditionell koppling till polis, totalförsvar och idrottsrörelsen.

Med hänvisning till detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Hur ämnar statsrådet agera för att svenska jägare och sportskyttar fortsättningsvis ska kunna mängdträna och delta i vissa sportskytteformer?
  2. Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att jägare och sportskyttar inte ska drabbas negativt av den nya vapenlagstiftningens definition av magasin?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-09 Överlämnad: 2019-12-10 Anmäld: 2019-12-11 Svarsdatum: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-14
Debatt (7 anföranden)