De nya reglerna för studiemedel

Interpellation 2011/12:70 av Dibrani, Adnan (S)

av Dibrani, Adnan (S)

den 28 oktober

Interpellation

2011/12:70 De nya reglerna för studiemedel

av Adnan Dibrani (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

I fjol ändrades reglerna kring studiemedel. Redan tidigt efter regeländringen såg man konsekvenser som man inte riktigt räknat med. Många fler fick avslag på sin ansökan på grund av att de hade tidigare oavslutade studier bakom sig. De kunde ligga så långt som 10–15 år tillbaka i tiden.

Den största skillnaden är att CSN nu tittar strikt på uppnådda studieresultat i stället för att bedöma om studenten blir klar med sin utbildning i vanlig tid. Det är bara poängen under den senaste perioden med studiemedel som bedöms. Tidigare kunde CSN ta hänsyn till om en student bytt utbildning eller ifall personen haft kårfackliga uppdrag. CSN kunde även bortse från resultat som var äldre än tio år när studenten sökte pengar igen.

Nu gäller enbart så kallade särskilda skäl för att CSN ska kunna ge nya studiemedel, trots bristande studieresultat. Särskilda skäl är allvarliga brister hos utbildningssamordnaren, psykiska funktionshinder eller sjukdom. CSN har skrivit om konsekvenserna av regelverket till regeringen, som har svarat att de ska ändra reglerna skyndsamt.

I DN den 25 oktober 2010 sade statsrådet Nyamko Sabuni att man skyndsamt ska se över reglerna eftersom det inte var tänkt att man ska drabbas av tidiga misstag många år efter.

Vad jag förstår har ingenting hänt och regeln finns fortfarande kvar och drabbar många personer som inte beviljas studiemedel.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av de oanade konsekvenserna av denna regel?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2011-10-28 Anmäld: 2011-10-28 Återtagen: 2011-11-09 Sista svarsdatum: 2011-11-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.