De nya reglerna för sjukförsäkringen

Interpellation 2007/08:829 av Björck, Patrik (s)

av Björck, Patrik (s)

den 11 augusti

Interpellation

2007/08:829 De nya reglerna för sjukförsäkringen

av Patrik Björck (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Från och med den 1 juli har regeringens nya försämrade sjukförsäkring börjat gälla. Vi går in i ett hårdare och otryggare samhälle. Pengar ska sparas på de sjuka så att de med höga inkomster kan få sänkt skatt. 20 000 redan hårt drabbade människor riskerar att slås ut ur försäkringen. Nu kommer också frågorna. Nu kommer oron från de sjuka som plötsligt inser att de kan drabbas. Hur kommer just jag och mina besvär att bedömas? Massor med frågor, massor med oro avspeglas i tidningsartiklar, e-post och brev. Men svaren låter vänta på sig och osäkerheten på tillämpningen sätter personalen på Försäkringskassan i orimliga situationer.

De sjuka men även den personal som ska administrera försäkringen upplever en stor frustration och osäkerhet. Det är regeringen som är skyldig att ta ansvar för sin politik, inte de anställda på Försäkringskassan.

Avser statsrådet att ta initiativ till att se över konsekvenserna för dem som hamnar utanför försäkringen och komma med snabba förslag till åtgärder?

Avser statsrådet att ta initiativ till åtgärder för att stödja den personal som hamnar i svåra situationer på grund av den otydlighet i tillämpningen som uppstått med den nya lagen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-11 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-21
Debatt (10 anföranden)