De gymnasiala idrottsutbildningarna

Interpellation 2020/21:865 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

I dag har många elever möjlighet att kombinera sin elitidrott med gymnasiestudier. De kan välja mellan riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). RIG har riksrekrytering medan NIU har lokal/regional antagning.

Regeringen har tillsatt en utredning om de gymnasiala idrottsutbildningarna som föreslår ett nytt idrottsgymnasiesystem där bara RIG skulle finnas kvar. Detta i en utökad form med cirka 5 000 platser. I dag går dock över 10 000 elever på RIG, NIU och LIU vilket innebär att ungefär hälften av alla platser på idrottsgymnasier skulle försvinna i Sverige om förslaget går igenom.

Det finns värde i att investera i elitidrott. Internationella framgångar, som de från årets OS i Tokyo, inspirerar nya generationer och bidrar till fysisk aktivitet bland befolkningen. Om de regionala möjligheterna inte längre skulle finnas skulle troligen flertalet ungdomar inte fortsätta med sitt idrottsutövande. Det skulle vara katastrofalt för både individen och för Idrottssverige. Det vore bättre om fler, inte färre, kunde kombinera elitidrott med skolgång. Det är något som ger bättre folkhälsa och bra skolresultat.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. Ser ministern ett värde i att ungdomar kan kombinera gymnasiestudier med elitidrott, och avser hon vidta några åtgärder utifrån sina slutsatser?
  2. Ser ministern några risker för Idrottssverige vid eventuella nedläggningar av gymnasiala idrottsutbildningar och hur kommer hon i så fall verka för att minimera riskerna?​
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-08-16 Överlämnad: 2021-08-17 Anmäld: 2021-09-02 Svarsdatum: 2021-09-09 Sista svarsdatum: 2021-09-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)