dataspelsvanor hos barn och ungdomar

Interpellation 2004/05:222 av Ericson, Lars-Ivar (c)

av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 29 november

Interpellation 2004/05:222

av Lars-Ivar Ericson (c) till statsrådet Morgan Johansson om dataspelsvanor hos barn och ungdomar

I dag är det vanligt att barn och ungdomar spelar olika typer av elektroniska spel. Av de elektroniska spelen är dataspelen de vanligaste. Det finns spel som stimulerar barns intellektuella och emotionella utveckling men det finns också alldeles för många spel som innehåller våld, pornografi, rasism, maktfullkomlighet, kvinnoförnedring med mera. Några exempel på olämpliga moment i dataspelens värld: "hugg huvudet av en asiat", "döda fiender med karatesparkar","besök prostituerade", "drick whisky tills du spyr".

Svenska psykologer hävdar att det finns åtskilliga barn och ungdomar som har utvecklat ett spelberoende. 30@40 timmars dataspelande per vecka är ingen ovanlighet. Förutom de psykiska effekterna av spelandet så innebär stillasittandet framför datorn att det finns risk för övervikt och sjukdomar. Dataskärmen blir en spärr mot omvärlden och umgänget med andra människor avtar. Dataspelandet hindrar även deltagande i andra fritidsaktiviteter.

Dataspelen är genom försäljning i leksaksaffärer och varuhus samt piratkopiering mycket lättåtkomliga. Det finns i dag ingen särskild lag som bestämmer vad ett dataspel får innehålla och den eventuella åldersmärkning som finns för vissa spel hindrar inte att spel utvecklade för vuxna även används av barn och ungdomar.

Det finns många frågeställningar kring barns och ungdomars dataspelsvanor som behöver bearbetas och åtgärdas, annars riskerar vi att få ett nytt allvarligt folkhälsoproblem.

Med anledning av ovanstående så vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att minimera de negativa följderna av barns och ungdomars dataspelsvanor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-11-29 Anmäld: 2004-11-30 Svar fördröjt anmält: 2004-12-02 Sista svarsdatum: 2004-12-13 Besvarad: 2005-01-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.