Danmarks åtgärder mot gängkriminaliteten

Interpellation 2021/22:437 av Pontus Andersson (SD)

av Pontus Andersson (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Den 4 april i år dömdes sju medlemmar i ett kriminellt nätverk i Köpenhamn till livstids fängelse för mordförsök. De sju gängmedlemmarna letade i maj 2020 efter tre personer i ett rivaliserande gäng, med syfte att döda dem. När rivalerna lokaliserats i en bil öppnade de nu dömda männen eld. Sammanlagt 26 skott träffade de tilltänkta offrens bil, men ingen av personerna träffades.

Lyckligtvis, för personerna i det rivaliserande gänget, träffades alltså ingen av de 26 skott som avlossades, men det är uppenbart att personer med detta våldskapital måste hållas inspärrade länge, och således är agerandet från det danska rättssystemet på alla sätt föredömligt.

De senaste åren har flertalet personer utan kopplingar till gängkriminalitet dödats, både av förlupna kulor men också för att gängmedlemmar helt enkelt tagit fel på vem syftet var att ge sig på. Långt ifrån alla som drabbas av både gängkriminaliteten och skuggsamhället är själva gängkriminella.

Om samma händelse utspelat sig på svensk mark av svenska medborgare hade påföljden från svenskt rättsväsen varit långt ifrån lika tuff som i Danmark. Hade personerna dessutom omfattats av ungdomsrabatten hade personerna väldigt snart varit ute på gatan igen och snabbt kunnat fortsätta med sin destruktiva verksamhet.

Danmark har bland annat infört dubbla straff för gängkriminella, möjligheten att vittna anonymt, att gängkriminella som begår ett brott i grupp döms i grupp, visitationszoner samt vistelseförbud på enskilda platser i upp till tio år. Allt detta säger Socialdemokraterna nej till.

Sverigedemokraternas uppfattning är att personer som begår handlingar som tidigare beskrivits ska hållas borta från gatorna under väldigt lång tid, men så är det inte i Sverige i dag.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Är ministern beredd att följa Danmarks exempel om straffskärpningar för att kunna döma gängkriminella till hårdare straff än i dag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-04-05 Överlämnad: 2022-04-05 Anmäld: 2022-04-06 Sista svarsdatum: 2022-04-26 Svarsdatum: 2022-04-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)