Dagens spelsituation

Interpellation 2005/06:251 av Kollmats, Lennart (fp)

av Kollmats, Lennart (fp)

den 9 februari

Interpellation 2005/06:251 av Lennart Kollmats (fp) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Dagens spelsituation

Spelsituationen tycks bli alltmer problematisk ur många aspekter, dels genom att spelandet i vissa fall får så obehagliga följder genom beroende, dels genom att den svenska reglerade spelmarknaden ifrågasätts och har ifrågasatts i många år.

En nyligen framlagd utredning pekar på möjligheten till licensavtal med andra spelaktörer för att bryta det så kallade spelmonopolet, ett förfarande som Folkpartiet pekat på tidigare. I ett licensavtal torde det vara fullt möjligt att reglera spelformer, vinsttak, reklam och andra förutsättningar som gör det möjligt att bedriva spel under ordnade former och också säkra att intäkter av spel stannar i Sverige.

I utredningen Spel i en föränderlig värld har utredaren inte berört åldersgränser för spel. Detta är beklagligt genom att alltfler spel är allt snabbare och genom att risken för spelberoende är stor också i unga åldrar. En majoritet av Svenska Spels spel har ingen nedre åldersgräns över huvud taget.

Nu har flera aktörer sökt speltillstånd för poker på nätet. Poker på nätet har omvittnats som ett av de mest beroendeframkallande spel som förekommit och regeringen har i höstas givit Svenska Spel tillstånd att bedriva pokerspel.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Avser statsrådet att verka för ett avtal även med andra spelbolag än de som i dag har tillstånd riktat till svenska spelare?

Avser statsrådet att verka för att öppna för ytterligare pokerspel på nätet när det inte är klarlagt vad Svenska Spels inträde på den marknaden har inneburit?

Vad avser statsrådet att göra för att klara ut vilka åldersgränser som ska gälla för olika spel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2006-02-09 Anmäld: 2006-02-09 Besvarad: 2006-02-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)