Dagens regelverk i sjukförsäkringen

Interpellation 2012/13:209 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 18 januari

Interpellation

2012/13:209 Dagens regelverk i sjukförsäkringen

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Dagens sjukförsäkring med den så kallade rehabiliteringskedjan innebär att svårt sjuka personer utförsäkras på grund av dogmatiska tidsgränser. Regeringen har vid flera tillfällen svarat på kritiken med att man infört undantag, bland annat från den 1 januari 2012, som gör det möjligt att få förlängd sjukpenning enligt följande regler:

·       Om man har en godkänd arbetsskada.

·       Om man vårdas på sjukhus eller får omfattande vård utan att vara intagen på sjukhus.

·       Om man riskerar att allvarligt försämras i sin sjukdom om man arbetar eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

·       Om det på grund av sjukdom är oskäligt att inte ge sjukpenning.

Nu verkar dessa regler ändå inte ge sjuka personer rätt till sjukpenning. Ett exempel bland många andra återfinns i en artikel i Aftonbladet där det redovisas hur en man (brevbärare till yrket) med Parkinson, en progressiv neurologisk sjukdom, har blivit utförsäkrad vid 64 års ålder bara sex månader innan beräknad pension.

Enligt uppgifter är det ytterst få personer som omfattats av möjlighet till undantag, detta trots att många fler har en svår sjukdom och att det borde vara oskäligt att inte ge sjukpenning.

Min fråga till socialförsäkringsministern är följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att dagens regelverk i sjukförsäkringen ska kunna förändras och bli mer humant?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-18 Anmäld: 2013-01-22 Besvarad: 2013-02-01
Debatt (7 anföranden)