Civilanställda inom polisen

Interpellation 2007/08:613 av Bodström, Thomas (s)

av Bodström, Thomas (s)

den 23 april

Interpellation

2007/08:613 Civilanställda inom polisen

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Det är djupt oroande att ekonomin i rättsväsendet nu är så ansträngd att antalet civilanställda inom polisen minskar. Det innebär att fler poliser kommer att få ägna sig åt skrivbordsarbete i stället för att bekämpa brott och vara ute på gator och torg.

Avser justitieministern att ta initiativ till att fler civilanställda ska kunna arbeta inom polisen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-23 Anmäld: 2008-04-23 Besvarad: 2008-05-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)