Cancervården

Interpellation 2018/19:99 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Av Cancerfondens första delrapport för 2019 Cancervård framgår att de flesta regioner i Sverige inte ens är i närheten av att kunna ge vård i rätt tid till landets cancerpatienter. Rapporten slår än en gång fast att det spelar stor roll var i landet du bor för hur snabbt du kan få din cancervård.

Socialdemokraternas och statsminister Stefan Löfvens vallöfte från 2014 att alla cancerpatienter skulle få sin cancerbehandling inom fyra veckor har misslyckats totalt. Den socialdemokratiskt ledda regeringens politik har i stället fördubblat köerna inom specialistvården. De partier som står bakom den här regeringen äger nu gemensamt ansvar för de växande problemen inom svensk hälso- och sjukvård. Detta gäller inte minst inom cancervården.

Två alarmerande exempel ur Cancerfondens rapport handlar om väntetider för patienter med bröstcancer respektive prostatacancer. Endast 3 av 21 regioner klarade målet att 80 procent av patienterna med bröstcancer ska få sin operation inom fyra veckor. Därtill klarade inte en enda region målet att patienter med prostatacancer ska få sin operation inom två månader. I genomsnitt fick i stället patienterna vänta i fyra och en halv månad.

Denna utveckling är helt oacceptabel. Nu måste regeringen och dess stödpartier agera. Cancerfonden slår fast att problemen inom cancervården med för långa väntetider är för stora för att kunna hanteras av läkare och sjuksköterskor i det vardagliga arbetet. Det handlar i stället i grunden om organisation, struktur och resurser.

Det behövs och krävs en ny uppdaterad nationell cancerstrategi som kortar väntetiderna och säkerställer att alla får bästa tänkbara vård oavsett var i landet de bor. Därför avsätts 500 miljoner kronor i statsbudgeten för detta ändamål för år 2019. Dessutom behöver vi se till att medarbetarna inom cancervården får fler kollegor. M-KD-budgeten innebär en resurshöjning med 500 miljoner kronor per år framöver gällande en ny nationell uppdaterad cancerstrategi. Vi avsätter redan i år i statsbudgeten 60 miljoner kronor direkt riktat till landets sex nationella barncancercentrum.

Den nationella cancerstrategin ska vara koncentrerad till fem områden där behovet av nationell samordning av cancervården är som störst: kortare väntetider och ökad tillgänglighet, personal- och kompetensförsörjning, vårdkvalitet, tillvaratagande av medicinsk utveckling samt psykosocialt stöd till cancerdrabbade barn och deras anhöriga.

Mot denna bakgrund vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

  1. Hur ser ministern på det faktum att de regionala skillnaderna i Sverige avseende när patienten kan få vård i rätt tid i cancervården är så omfattande?
  2. Delar ministern analysen att det behövs en ny uppdaterad nationell cancerstrategi?
  3. Vilka slutsatser drar ministern av det faktum att vallöftet om att alla patienter med cancer skulle få sin behandling inom fyra veckor totalt misslyckats?
  4. Hur ser ministern på det faktum att fyra av fem patienter med livmoderhalscancer tvingas vänta längre än den maximala utlovade väntetiden?
  5. Vilka slutsatser drar ministern av det faktum att allt fler svenskar lever med kronisk cancer men att de inte får det stöd de behöver av en samlad vårdkedja?
  6. När avser regeringen att lägga fram ett genomarbetat skarpt förslag till ny uppdaterad nationell cancerstrategi?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-02-21 Överlämnad: 2019-02-22 Anmäld: 2019-02-26 Återtagen: 2019-03-05 Sista svarsdatum: 2019-03-12