Budgetmedel för flyktingmottagandet

Interpellation 2005/06:358 av Billström, Tobias (m)

av Billström, Tobias (m)

den 21 april

Interpellation 2005/06:358 av Tobias Billström (m) till statsrådet Jens Orback (s)

Budgetmedel för flyktingmottagandet

Integrationsminister Jens Orback utlovade på DN debatt den 27 mars 700 miljoner kronor till kommunerna i ersättning för det ökade flyktingmottagandet. I vårpropositionen har 100 miljoner försvunnit. Det känns angeläget att få klargjort huruvida detta beror på ett misstag eller en positionsförflyttning inom loppet av tre veckor.

Den tillfälliga asyllagen som tillkom för att ge gömda flyktingar en chans att få stanna i Sverige har ökat trycket på kommunerna. Tre gånger fler flyktingar ska tas emot i år än förra året. För att kommunerna över huvud taget skulle ha en chans att klara av detta lovade Jens Orback en ersättning på 700 miljoner kronor, eller 25 000 kr per mottagen flykting. Beloppet kritiserades redan då för att inte vara tillräckligt.

I regeringens vårproposition har ersättningen helt plötsligt sjunkit till 600 miljoner, eller 20 000 kr per flykting. En redan knapp ersättning har alltså blivit ännu mindre.

1.   Vad är statsrådets förklaring till att de utlovade pengarna inte finns med i vårpropositionen?

2.   Hur motiverar statsrådet en sänkning av ersättningen till Sveriges kommuner för det ökade flyktingmottagandet med 5 000 kr per flykting?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-04-21 Anmäld: 2006-04-21 Besvarad: 2006-05-02