Brott och straff

Interpellation 2008/09:235 av Johansson, Jan Emanuel (s)

av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 22 december

Interpellation

2008/09:235 Brott och straff

av Jan Emanuel Johansson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Justitieministern talar om hårdare straff och att straffen måste återspegla allvaret i händelsen och visa vad som är rätt och fel. Jag vill till att börja med slå fast att jag håller med om att farliga brottslingar ska hållas avskilda från samhället. Och jag håller också med om att långvarig inlåsning kan vara både nödvändig och berättigad.

Självklart har samhällets hot om och tillämpning av straff och inlåsning en viktig funktion i hela vårt normativa rättssystem. Det jag saknar hos ministern är ambitionen att tänka ett led till. Regeringen tycks ha glömt bort vad som långsiktigt ska komma ut av dessa hårdare straff. Det som på kort sikt blir följden av det hårdare, det vill säga en längre tid i fängelse, är än mer överbelagda fängelser. Det vi också vet är att enbart straff inte fungerar, annat än som just straff. Återfallsfrekvensen är enorm. Om detta är den samlade forskningsbaserade kunskapen enig. Det betyder alltså i praktiken att justitieministern talar för och för en politik som genererar återfallsförbrytare i stället för att ge den trygghet på gator och torg som efterfrågas.

Det som behövs är en kriminalvård som arbetar just med vård. Där behandlingsinslagen och återanpassningen till samhället är i fokus i stället för tröstlös förvaring i för trånga fängelser. Det kan omöjligt vara så att forskningen är okänd för justitieministern. Det kan inte heller vara så att justitieministern lever i okunskap gällande överfulla fängelser och häkten, köer och brist på resurser. Det kan omöjligt vara så att återfallsstatistiken har gått justitieministern förbi. Ändå väljer justitieministern att enbart göra mer av det som inte fungerar. Att göra mer av det som skapar fler brottslingar och fler våldsverkare. Det går inte att enbart straffa någon frisk. Det går inte att straffa någon till drogfrihet. Det går inte att straffa någon till hederlighet, och det går definitivt inte att straffa fram motivation eller en känsla av delaktighet i samhället.

Mina frågor till justitieministern är:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att komma till rätta med bristen på behandling i våra fängelser?

Vilka initiativ avser ministern att ta för att lösa problemet med överbeläggningen på våra anstalter?

Hur avser ministern att agera för att få till en helhetsplanering gällande kriminalvården och en fungerande samhällsanpassning av de dömda?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-22 Anmäld: 2009-01-13 Besvarad: 2009-01-23 Sista svarsdatum: 2009-01-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)