Bristen på tandläkare

Interpellation 2017/18:416 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Det råder brist på tandläkare i Sverige. Köerna är långa till tandläkarmottagningarna – oavsett om de är i offentlig eller i privat regi. Det är ett mycket stort problem, inte minst för den förebyggande tandvården. Vi är på väg att skjuta problemen på framtiden. Bristen på tandläkare gör att den förbyggande tandvården, som medverkar till att tandhälsan i Sverige är betydligt bättre än i många andra länder, blir lidande. Det kan också leda till att tandläkarna inte kan leva upp till grunduppdraget eller att alltid ge en patientsäker vård. En åtgärd som kan råda bot på tandläkarbristen är självklart att fler är verksamma.

Tandläkare med utländsk tandläkarexamen är en resurs som vi skulle kunna nyttja bättre i vårt land. Men för att det ska bli möjligt är det två huvudfrågor som måste lösas. Det ena är personer som gått den internationella tandläkarutbildningen i Polen och inte gjort AT i Polen. Den andra är personer som har tandläkarutbildning utanför EU-/EES-länder.

De som gått utbildningen i Polen kan få svensk behörighet om de gör AT-tjänst där eller i ett annat EU-land, men det är svårt att få en plats. I Sverige finns inte AT för tandläkare, varför det inte är möjligt att genomgå AT här. Det handlar om ett femtiotal personer som gick utbildningen i Polen när de nya bestämmelserna infördes 2016.

För personer med tandläkarlegitimation från tandläkarutbildningar utanför EU- och EES- länder finns flera sätt att få svensk legitimation. Först och främst krävs kunskaper i svenska, därefter finns två ytterligare vägar. Ett är kunskapsprov, som år 2017 genomgicks av 117 personer. Det teoretiska provet godkände 21 personer. Därefter följde det praktiska provet, där fem personer deltog och en person blev godkänd. Av 117 personer var det alltså endast en person som fick fortsätta till den praktiska tjänstgöringen på klinik, vilket kan leda till ansökan om svensk legitimation.

Den andra vägen är en kompletterande utbildning på ett år. På tre orter i Sverige tar man emot ett femtontal personer per år som ska göra praktisk tjänstgöring för att sedan få ansöka om svensk legitimation. Det är flera hundra personer som varje år söker till dessa 45 platser.

Problemen med att validera utländsk examen och legitimation måste bli enklare och gå fortare. Självklart ska vi i Sverige, utan att göra avkall på kvalitet, finna vägar som gör det möjligt att ta till vara den kompetens som finns hos välutbildade personer och som behövs i det svenska samhället. Regeringen kan inte längre blunda för problemet utan bör skyndsamt ge Socialstyrelsen i uppdrag att hitta en lösning.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vad avser ministern att omgående vidta för åtgärder för att komma till rätta med de problem som finns för att få fler tandläkare att kunna utöva sitt yrke i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2018-03-07 Överlämnad: 2018-03-07 Anmäld: 2018-03-08 Sista svarsdatum: 2018-03-22 Svarsdatum: 2018-04-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)