Bristen på barnmorskor i Stockholms län

Interpellation 2013/14:229 av Nylund Watz, Ingela (S)

av Nylund Watz, Ingela (S)

den 16 januari

Interpellation

2013/14:229 Bristen på barnmorskor i Stockholms län

av Ingela Nylund Watz (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

En trygg förlossningsvård kräver att det finns barnmorskor som kan göra ett bra jobb. Tyvärr verkar inte den insikten delas av alla. I Stockholm har barnmorskorna länge protesterat över den usla bemanningen och arbetssituationen, utan att några åtgärder har vidtagits.

Grunden till problemen finns i ett bristande politiskt ledarskap och ansvarstagande i Stockholms läns landsting. År 2009 införde den borgerliga majoriteten i landstinget vårdval på området förlossning. Det innebär att etablerandet av nya kliniker helt lämnas till marknaden.

Förra året meddelade vårdföretaget Praktikertjänst att de vill driva en ny förlossningsklinik – BB Sophia. Den styrande landstingsmajoriteten har dock inte gjort en analys av vad BB Sophia innebär för länets övriga kliniker, trots en rådande brist på barnmorskor i länet. Nu ser vi konsekvenserna. BB Sophia har anställt 15 procent av förlossningsbarnmorskorna i Stockholms län och dränerat andra kliniker på personal. I nuläget står till exempel BB Stockholm på Danderyd utan halva sin personalstyrka i februari.

Det är välkommet att en ny förlossningsklinik öppnas i ett växande Stockholm. Samtidigt är det tydligt att en trygg förlossningsvård kräver långsiktig planering och ett politiskt ansvarstagande, såväl på landstingsnivå som nationellt. I dag känner många blivande föräldrar en oro inför att föda i Stockholms läns landsting. Det är hög tid för politiken att ta ansvar för den uppstådda situationen och visa ledarskap!

Med anledning av det anförda vill jag fråga socialminister Göran Hägglund:

1. Anser socialministern att den uppstådda situationen, med stora bemanningsproblem inom Stockholms läns landstings förlossningsvård, är en rimlig konsekvens av den fria etableringsrätten?

2. Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att trygga bemanningen av barnmorskor i Stockholms län och övriga landsting?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-16 Anmäld: 2014-01-17 Besvarad: 2014-01-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)