Bristen på åtgärder för att mildra ungdomsarbetslösheten

Interpellation 2013/14:458 av Johan Andersson (S)

av Johan Andersson (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

För en tid sedan lade regeringen fram vårpropositionen med förslag och inriktning inom angelägna politikområden. Förväntan var stor på vad regeringen skulle presentera för förslag för att få ned den höga ungdomsarbetslösheten i landet.

Döm om förvåningen bland landets unga arbetslösa då arbetsmarknadsministern inte lämnade något förslag alls till åtgärder inom det område hon har ansvar för. I stället verkar regeringens politik för unga vara att vänta och se.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Hur hög ska ungdomsarbetslösheten bli för att regeringen ska vara beredd att öka stödinsatser för unga?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-04-30 Överlämnad: 2014-05-02 Anmäld: 2014-05-05 Sista svarsdatum: 2014-05-19 Besvarad: 2014-06-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)