Brist på aktiv jämställdhetspolitik från regeringens sida

Interpellation 2007/08:163 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 14 november

Interpellation

2007/08:163 Brist på aktiv jämställdhetspolitik från regeringens sida

av Eva-Lena Jansson (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Trots att riksdagen har antagit viktiga mål med jämställdhetspolitiken är regeringen i det närmaste ointresserad av att vara pådrivande. När det gäller målet Ekonomisk jämställdhet, Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut vidtar regeringen inga andra åtgärder än att försämra villkoren för deltidsarbetslösa personer, en grupp där kvinnor är överrepresenterade. Rätten till heltidsanställning som flera fackförbund driver motarbetas av regeringen som verkar utgå från att kvinnor ska vara en reservarbetskraft i hemmen. Samtidigt inför regeringen krav på att arbetslösa redan från första dagen ska tvingas ta jobb 140 mil ifrån hem och barn.

När det gäller målet Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor anser regeringen visserligen att män ska ta större ansvar för det obetalda hemarbetet men att det ska ske genom att hushållen får möjlighet att köpa hushållstjänster till rimliga priser. När någon utanför hushållet tar hand om hemarbetet behöver ingen i hushållet ta ansvar mer än genom att betala – och vips har det enligt regeringen uppstått ökad jämställdhet.

Samtidigt som regeringen är helt passiv när det gäller jämställdhetspolitiken kommer det signaler via nyheter i Rapport att jämställdenheten är illa ansedd på Regeringskansliet. Huruvida detta synsätt också skulle delas av den politiska ledningen har dock inte framgått.

Jag vill därför fråga jämställdhetsminister Nyamko Sabuni om omorganisation på departementet är ytterligare en del av regeringens nedprioritering av jämställdhetspolitik.

Dessutom undrar jag om jämställdhetsministern är beredd att vidta några åtgärder för att komma till rätta med regeringens brist på jämställdhetspolitik.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-14 Anmäld: 2007-11-14 Besvarad: 2007-11-27
Debatt (11 anföranden)