Bostadsmarknaden i Bryssel och i Stockholm

Interpellation 2015/16:722 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Bryssel är en stad med annan hyresmarknad än i Stockholm. Exempelvis finns inga kötider, den initiala hyressättningen är fri och hyresgästerna får ta ett större ansvar för, och har större frihet vad gäller, lägenhetens standard. Hyresnivåerna i de två städerna är relativt jämförbara. Peter Eriksson har under en längre tid delvis bott antingen i Bryssel eller i Stockholm, och han har alltså erfarenheter från hyres- och bostadsmarknaderna i bägge dessa städer.

Med anledning av ovan vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson följande:

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att hyres- och bostadsmarknaden i Stockholm ska fungera lika bra som i Bryssel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-06-08 Överlämnad: 2016-06-13 Anmäld: 2016-06-14 Svarsdatum: 2016-06-28 Sista svarsdatum: 2016-06-28
Debatt (7 anföranden)