Bostadsbristen

Interpellation 2009/10:346 av Palm, Veronica (s)

av Palm, Veronica (s)

den 28 april

Interpellation

2009/10:346 Bostadsbristen

av Veronica Palm (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Bostadsbyggandet i Sverige är historiskt lågt och Stockholm är särskilt hårt drabbat av bostadsbrist. Regeringen och borgerliga kommuner har varit mer intresserade av ideologiska ombildningar och utförsäljningar av hyresrätter än att försöka komma till rätta med bostadsbristen. Enligt länsstyrelsen har bostadsbyggandet i Stockholms län minskat med 2 000–3 000 lägenheter varje år sedan år 2007. Förra året påbörjades rekordlåga 5 100 bostäder och för 2010 är prognosen 7 400 lägenheter. 21 av länets kommuner säger att det är brist på bostäder i kommunen. Nästan alla kommuner uppger att man har brist på hyreslägenheter.

I slutet av 2009 stod det ca 287 000 personer i Stockholms stads bostadskö. Samma siffra vid 2008 års slut var 257 000 personer, vilket innebär att bostadskön har ökat med 30 000 personer eller 12 procent. Unga som tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar är särskilt hårt drabbade. Alla som står i kön är naturligtvis inte bostadslösa – ca 80 procent har någon form av ordnat boende. Men de senaste årens kombination av minskat byggande och ökat köande borde göra en bostadsminister bekymrad.

Min fråga till statsrådet Mats Odell är:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att ge dem som står bostadskö och dem som är bostadslösa ökade möjlighet att få en bostad?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-04-28 Anmäld: 2010-04-28 Svar fördröjt anmält: 2010-05-07 Besvarad: 2010-05-28
Debatt (12 anföranden)