Bostadsbrist som tillväxthinder

Interpellation 2011/12:298 av Ekström, Hans (S)

av Ekström, Hans (S)

den 22 mars

Interpellation

2011/12:298 Bostadsbrist som tillväxthinder

av Hans Ekström (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Allt fler bedömare hävdar att bostadsbristen är ett allvarligt tillväxthinder. Många hävdar också att arbetskraftens rörlighet förhindras och arbetslösheten därför blir onödigt hög, samtidigt som brist på arbetskraft råder. Min fråga till statsrådet är därför:

Anser statsrådet att regeringen har något ansvar för situationen och avser statsrådet att vidta några åtgärder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-03-22 Anmäld: 2012-03-22 Svar fördröjt anmält: 2012-03-28 Besvarad: 2012-04-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)