Bostadsbidragets anpassning till arbetslivet

Interpellation 2012/13:285 av Wiechel, Markus (SD)

av Wiechel, Markus (SD)

den 20 februari

Interpellation

2012/13:285 Bostadsbidragets anpassning till arbetslivet

av Markus Wiechel (SD)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Bostadsbidraget är i dag inkomstprövat årsvis. Höjs lönen ska du anmäla det till Försäkringskassan för att slippa eventuella återbetalningskrav. Över 67 000 svenskar tvingas nu betala tillbaka delar eller hela sitt bostadsbidrag efter att deras inkomst ökat under 2012.

Om man i dag tjänar under 87 000 på ett år har man rätt till bostadsbidrag. Låt säga att en person är arbetslös från januari till oktober, det vill säga nio månader. Personen får då en viss ersättning men kan bli återbetalningsskyldig om vederbörande väljer att börja jobba senare på året. Kortfattat innebär det att om personen börjar jobba tillkommer ett tvång på att betala tillbaka pengar om den senaste lönen gjort att det överstigit 87 000.

Om samma person å andra sidan hade valt att sjukskriva sig i stället för att ta ut lön hade årsinkomsten blivit lägre, vilket således också gör att det mest ekonomiska alternativet skulle vara att inte jobba.

Alliansregeringen har vid ett flertal tillfällen hänvisat till arbetslinjen när ny politik har debatterats eller planerats. Med anledning av dagens regelverk kan jag inte tolka det på annat sätt än att statsrådet tycker det är rimligt att man ska tjäna på att sjukskriva sig om man har fått ett jobb för att slippa betala tillbaka ett eventuellt bostadsbidrag. Om inte, vill jag mot den bakgrunden fråga:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att anpassa reglerna för bostadsbidrag så att det ska löna sig att arbeta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2013-02-20 Inlämnad: 2013-02-20 Besvarad: 2013-03-08
Debatt (5 anföranden)