Bonussystem för statliga bolag

Interpellation 2008/09:384 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 5 mars

Interpellation

2008/09:384 Bonussystem för statliga bolag

av Eva-Lena Jansson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Vid flera interpellationsdebatter har jag och många andra i oppositionen kritiserat regeringens beslut att avskaffa förbudet mot bonussystem i statliga bolag. I mer eller mindre slutna styrelserum fattas beslut om bonus och gratifikationer till ledningen oavsett resultat. Dessutom har historien visat att bonussystem alltid gynnar dem som redan tjänar mest.

I SVT:s program Uppdrag granskning redovisas att flera statliga bolag delar ut bonus till anställda mitt i en brinnande jobbkris. Vattenfall är ett av bolagen där man enligt Uppdrag granskning har bonussystem. Vattenfall är också ägare av flera kärnkraftverk, och bara tanken att säkerheten på dessa kärnkraftverk skulle kunna åsidosättas på grund av rådande bonussystem är alarmerande.

Ansvaret för utvecklingen med nya bonussystem i statliga bolag ligger på regeringen där man aktivt uppmuntrat till bonussystemen. För trots till medierna framförd kritik mot höga bonusar i privata näringslivet har alltså regeringen inte satt stopp för bonus där man själv kan fatta beslut om detta. Snarare har man uppmuntrat en utveckling av nya bonussystem genom att avskaffa förbudet mot sådana i statliga bolag. Näringsminister Maud Olofsson har vid upprepade tillfällen framfört att incitamentsprogram, resultatlöner eller bonussystem som är väl utformade är bra för både ledning och anställda.

Min fråga till näringsminister Maud Olofsson är därför följande:

Avser näringsminister Olofsson att vidta åtgärder för att stoppa bonussystem för statliga bolag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-05 Anmäld: 2009-03-09 Svar fördröjt anmält: 2009-03-23 Besvarad: 2009-04-21